• Em ở nhà, anh nuôi?
  • Em ở nhà, anh nuôi?

    Năm nay tôi 28 tuổi, tốt nghiệp đại học và đã đi làm được 4 năm. Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, anh là người đàn ông thành đạt và rất yêu thương vợ con. Anh đưa ra những lý lẽ rất thuyết phục: Nếu tôi đi làm, phải thuê người giúp việc hay trông con hoặc gửi con ở nhà trẻ rồi các lớp bán trú thì chi phí cho những dịch vụ ...